Najprv neviazaný sex a potom záväzky
Krajinou, ktorá mala mimoriadne zaujímavý prechod od pôvodných, uvoľnených väzieb k manželstvu je Čína. V primitívnej spoločnosti žili predchodcovia dnešných Číňanov v skupinách, v ktorých neuplatňovali žiadne monogamné zväzky. V danej dobe neexistovali pravidlá, či nepísané morálne zákony a sexuálne styky sa uskutočňovali s hocikým. V neolite, čiže v mladšej dobe kamennej, sa vyskytli prvé manželstvá, ktoré sa však často uskutočňovali medzi príbuznými. Rodičia si nesmeli brať svoje deti, no súrodenecké zväzky neboli ničím výnimočným.

svatva

To sa zmenilo v polovici neolitu a na jeho konci, kedy sa zaviedli takzvané exogamné manželstvá, ktoré už nepripúšťali sobáše súrodencov. Partneri museli pochádzať z rozdielnych spoločenských skupín. Podľa niektorých zdrojov bolo v tom čase bežné, že si viacerí bratia zobrali jednu ženu, alebo naopak.
Keď patriarchálny systém nahradil „vládu matiek“ a do spoločnosti preniklo súkromné vlastníctvo, začala sa postupne rozvíjať aj monogamia. Spočiatku pritom platilo, že manžel svoju manželku aj deti vlastnil. Hlavnou úlohou ženy sa vtedy stalo rodiť deti, ideálne pokračovateľov mužského rodu.

novomanželé

Manželstvo
Keď patriarchálny systém nahradil „vládu matiek“ a do spoločnosti preniklo súkromné vlastníctvo, začala sa postupne rozvíjať aj monogamia. Spočiatku pritom platilo, že manžel svoju manželku aj deti vlastnil. Hlavnou úlohou ženy sa vtedy stalo rodiť deti, ideálne pokračovateľov mužského rodu. Ak by sme sa pozreli na európsku a anglo-americkú tradíciu, manželstvo sa v mnohých štátoch vyvinulo od dohadovania partnerov a strategických spojenectiev, cez vlastný výber nastávajúcich a označenie manželstva ako posvätného zväzku, až po prvé rozvody.
Dnes už manželstvo nadobudlo úplne iné kontúry, no z minulosti sme si do svadobných ceremónií predsa len niečo priniesli. Tradície. Nosenie závoja k nám preniklo z Ríma, kde sa nevesty zahaľovali , aby sa ukryli pred zlými duchmi, ktorí by ich chceli obrať o ich šťastie. V iných kultúrach mal závoj slúžiť na ochranu pred útekom ženícha, ak by sa mu nevesta nepozdávala. V niektorých náboženstvách zase išlo o prejav pokory a úcty k Bohu.